Podporujeme studenty designu při získávání praxe, při rozvoji dovedností v jednání s klienty a při řízení kreativních procesů. Projekt počítá se zapojením studentů do reálné praxe již v průběhu studia a snaží se iniciovat pravidelná setkání na bázi přednášek a workshopů, v rámci kterých studenti mohou rozvíjet své „měkké dovednosti“ (soft skills), v oblasti prezentace, komunikace, jednání s klienty a v oblasti projektového řízení. Cílem projektu je také šíření osvěty oboru grafický design a  vizuální komunikace a navázání spolupráce a partnerství mezi akademickou půdou a komerční sférou, potenciálními klienty budoucích grafických designérů. Smyslem projektu je poskytnout informace a příležitosti těm, kteří hledají oporu pro svůj individuální profesní rozvoj.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Iniciovalo jej občanské sdružení PROTEBE live. Partnerem projektu jsou Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ a Asociace užité grafiky a grafického designu.

 

×
 • Stáhněte si publikace, které vám pomůžou v praxi!

  Stáhněte si zdarma PDF průvodce pro začínající designéry: 
  Neviditelná strana designu a Proč design?

   

  Jak komunikovat a jednat s klientem?

  Jak rozvrhnout svou práci?

  Jak sestavit rozpočet zakázky a nabídku klientovi?

  Jak motivovat klienta k zájmu o design?

  Jak vysvětlit klientovi co je design a proč za něj zaplatit?

   

  Publikace můžete stáhnout zde:

  Neviditelná strana designu

  Proč design?

více zde

 

podpora pro grafické designéry zahajující svou kariéru