Podporujeme studenty designu při získávání praxe, při rozvoji dovedností v jednání s klienty a při řízení kreativních procesů. Projekt počítá se zapojením studentů do reálné praxe již v průběhu studia a snaží se iniciovat pravidelná setkání na bázi přednášek a workshopů, v rámci kterých studenti mohou rozvíjet své „měkké dovednosti“ (soft skills), v oblasti prezentace, komunikace, jednání s klienty a v oblasti projektového řízení. Cílem projektu je také šíření osvěty oboru grafický design a  vizuální komunikace a navázání spolupráce a partnerství mezi akademickou půdou a komerční sférou, potenciálními klienty budoucích grafických designérů. Smyslem projektu je poskytnout informace a příležitosti těm, kteří hledají oporu pro svůj individuální profesní rozvoj.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Iniciovalo jej občanské sdružení PROTEBE live. Partnerem projektu jsou Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ a Asociace užité grafiky a grafického designu.

 

×
 • Základy design managementu - nový předmět na FUD UJEP

  V akademickém roce 2014/2015 bude na Fakultě umění a designu v Ústí na Labem otevřen nový volitelný předmět - Základy design managementu. 

  Bude určen studentům 3. ročníku bakalářského studia studijních oborů Grafický design, Design, Fotografie a intermediální tvorba a omezen kapacitou 15-ti posluchačů.

   

  Po absolvování dvousemestrálního kursu bude posluchač schopen lépe řídit a kontrolovat designérský proces. Jeho dovednosti rozšiří jeho nabídku klientům jako komplexní službu. Designér bude schopen plynuleji komunikovat s komerčním prostředím a prosazovat tak kvalitní design do praxe. Absolvent bude schopen uvažovat v širokém kontextu nově se vyvíjejících disciplín designu, které navazují na jeho specializaci. Bude také schopen interdisciplinární spolupráce se specialisty v oblasti designu služeb, business designu, user experience designu. Posluchač získá argumentační bázi pro jednání s klientem a pro prosazování kvalitního designu do praxe.

   

  Náplní kurzu je:

  • rozvoj a tréning projektového myšlení
  • osvojení procesního přístupu v designu (operativní úroveň design managementu)
  • strategický design management – design leadership
  • výuka a tréning metod a nástrojů design thinking
  • design driven innovation – metodologie, přístupy, argumentace
  • interakce s odborníky z praxe a mimo oblast terciárního vzdělávání
  • přehled nově se vyvíjejících disciplín designu: design služeb, business design, user experience design aj. a objevování přesahů do vlastní specializace posluchače

   

  Zájemci o tento předmět se mohou zapisovat přes STAG.

více zde

 

podpora pro grafické designéry zahajující svou kariéru