Talent nestačí…

Každodenní praxe designéra po absolutoriu školy klade zvýšené nároky nejen na kreativní složku tvůrčí osobnosti, ale také na manažerské dovednosti a legislativní povědomí o oboru. Proto projekt Life-netdesigning přichází s možností rozšířit si nad standardní rámec výuky znalosti a dovednosti v těchto oblastech. Projekt je cílen na studenty vysokých uměleckoprůmyslových škol, ale do svých aktivit zapojuje i odborníky z praxe a zástupce komerční sféry.

Co life-netdesigning nabízí?

studentům designu

klientům: lidem v podnicích, institucích veřejné správy, nevládních neziskových organizacích, příspěvkových organizacích... prostě všem, kteří uvažují o využití designu při cestě ke svým cílům a mají zájem o spolupráci s designéry a designérskými školami.

studentům designu a pedagogům

podpora pro grafické designéry zahajující svou kariéru, pro podnikatele, kteří s nimi chtějí spolupracovat, pro designérské školy, rozhodnuté tuto spolupráci podporovat