Ochranné známky

Nehmotná aktiva často představují nejhodnotnější obchodní aktiva společnosti.

Design je inovace. A inovace se stává důležitým nástrojem konkurenceschopnosti – a tedy rozvoje a udržitelnosti firem a organizací. Design se stává duševním kapitálem, který je možné zhmotnit dokumentací a správou nehmotných aktiv. Budeme se zabývat tím, jakou roli v tomto procesu hraje designér, jaký přínos má jeho práce a jakou odpovědnost nese vůči klientovi. Vymezíme kompetence a odpovědnost v procesu vývoje designu mezi jeho aktéry, kterými jsou designér – klient – právník – patentová kancelář – Úřad průmyslového vlastnictví. Nezapomeneme na praktická doporučení a postupy.

Videozáznam z přednášky zde

JUDr. Petr Beránek

(1979), vystudoval Právnickou fakultu ZČU v Plzni (2004) - od roku 2008 je zde odborným asistentem na Katedře právních dějin; v roce 2009 se stal členem rozkladové komise Úřadu průmyslového vlastnictví, kde mj. přednáší v rámci Institutu průmyslově právní výchovy.

Nehmotná aktiva často představují nejhodnotnější obchodní aktiva společnosti.