Autorské právo a licencování

„Abychom hráli s klientem fair-play je třeba umět vykolíkovat hřiště.“

Ukážeme si techniky a postupy, které by si designér měl osvojit v rámci aktivní srozumitelné nabídky svému klientovi. Srozumitelná komunikace všech práv, zohlednění nákladové stránky z pohledu klienta a variantní vyčíslení ekonomického přínosu jsou součástí profesionálního přístupu designéra vůči zadavateli. Navíc, současný model právní ochrany duševního vlastnictví vám poskytuje exkluzivitu v nakládání s výsledky vaší tvůrčí práce. Často budete prvním, od koho o tom klient uslyší: budete ho tedy nuceni tímto tématem provést. Příprava argumentace na tyto situace je stejně důležitá jako znát fakta.

Videozáznam z přednášky zde

JUDr. Martin Piškula

Advokát v oblasti autorského a soft warového práva, elektronických komunikací a nakladatelských smluv. Spolupracuje s Ochrannou organizací autorskou – Sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. (OOA-S).

Abychom hráli s klientem fair-play, je třeba umět "vykolíkovat hřiště"