Odborné praxe studentů oboru grafický design a vizuální komunikace se zaměří na přípravu na výkon budoucího povolání. Cílem je zlepšení výchozích podmínek na trhu práce po ukončení studia.

V první fázi bude vytvořena síť partnerských institucí a firem v regionech Ústeckého a Karlovarského kraje a rozpracování plánu odborných praxí studentů FUD UJEP. Ve druhé fázi proběhne realizace pilotních praxí a zhodnocení jejich přínosu pro všechny zapojené subjekty. Na základě zhodnocení bude  sestaven finální systém. Komplexním výstupem této aktivity bude dlouhodobá spolupráce potenciálních zadavatelů práce a budoucích grafických designérů. Nastavený systém vzájemné výměny informací umožní flexibilně reagovat na změny požadavků na trhu práce.

Výsledkem praxí by měly být konkrétní designérské výstupy jako např. jednotný vizuální styl, webové stránky nebo komunikační kampaň pro klienta. Studenti si budou dané zakázky řídit sami, čímž si v reálném prostředí ověří své manažerské, komunikační a prezentační dovednosti.