Veřejné přednášky a workshopy 5P , které probíhaly na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od října 2012 do března 2013, byly zaměřeny na praktické stránky designérské profese. Nejenom studentům nabídly možnost získat důležité informace o disciplínách, které ovlivňují úspěšnou realizaci designérského projektu. Tématem přednášek byl branding, ochranné známky, autorské právo a licencování, design managment a projektové řízení. Přednášejícími byli odborníci z praxe.

Přednášky 5P byly rozděleny na teoretickou část – veřejnou přednášku, která nebyla omezena počtem účastníků a byla otevřena také pro studenty jiných škol a pro širokou veřejnost, po které následoval praktický workshop věnovaný užší skupině studentů. 

Pro ty, kteří se nemohli přednášek zúčastnit jsme pořídili audiovizuální záznam, který bude uveřejněn na těchto stránkách.

 

Čtyřdenní intenzivní workshop Design Camp proběhl na FUD UJEP v říjnu 2013 a volně navázal na přednášky 5P. Workshop byl určen studentům grafického designu z Fakulty umění a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ůstí nad Labem a zabýval se kontextem designérské práce ve vztahu k brandingu a podnikovému marketingu, soustředil se také na vedení zakázky, jednání s klientem a prezentační dovednosti. 

 

 

SAGMEISTER: Začal jsem používat výkazy práce a jsem rád, že jsem to udělal. Je to jediný způsob jak zjistit, zda na projektu vyděláváme nebo proděláváme...Je mnohem levnější sedět na pláži a číst si knihu, než řídit finančně neúspěšné designérské studio.