Krása významu / The Beauty of Meaning

22. - 23. 11. 2012, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Dvoudenní mezinárodní konference s názvem „Krása významu“ proběhla za účasti českých i zahraničních teoretiků, filosofů a pedagogů z pěti evropských států. Konference byla rozložena do čtyř bloků, které se věnovaly tématům jako například „úloha vizuální komunikace ve společnosti“ nebo  „prestiž grafického designéra“, poslední blok příspěvků byl směrován více k  praxi a oboru design management. Na konferenci své příspěvky předneslo celkem 19 přednášejících.

Poslední blok byl podpořen výstavou Designem k prosperitě, která byla umístěna v bezprostřední blízkosti přednáškové auly. 

Celá akce byla završena neformálním setkáním přednášejících se studenty v prostorách ateliéru grafického designu.

Konference se zúčastnilo přes 100 návštěvníků z řad pedagogů, studentů a také profesionálů z oboru.

 

Audiovizuální záznam z druhého dne konference je možné shlédnout zde