Design Camp

Intenzivní týden věnovaný designu a modernímu řízení značky se  odehrál v říjnu v alternativním prostoru ústeckého Inkubátoru Předlice, který patří pod FUD UJEP. Přednášky i následný dvou a půldenní workshop zaměřený na práci grafického designéra ve spojení s budováním značky vedli zkušení lektoři z praxe - Tomáš Hrivnák a Lumír Kajnar.

Úvodní přednášky představily design jako strategický nástroj a jeho příležitosti v českém podnikovém prostředí, osvětlily principy moderního řízení značky a seznámily studenty i další zájemce s prací grafického designéra z trochu jiného úhlu pohledu, než jak jsou na něj zvyklí nahlížet na půdách uměleckých škol.

Poté navázal intenzivní workshop, kdy studenti v malých skupinách zpracovávali konkrétní zadání – řešení reálných případů, které na ně čekají v praxi. Věnovali se tak vizuální identitě neziskové organizace, softwarové společnosti či firmy, která se zabývá mytím aut. V průběhu zpracovávání těchto, zatím ještě zkušebních, zakázek, stejně jako po závěrečných prezentacích výsledků své práce, měli studenti možnost vyzkoušet si jednání s klientem, argumentovat a diskutovat o zvoleném řešení a konfrontovat se s názory a zkušenostmi lidí, kteří se v praxi již dlouho pohybují.

Výsledkem Design Campu je patnáct studentů grafického designu, kteří si uvědomují lépe a reálněji než předtím, co práce grafického designéra obnáší, v jakém prostředí se po studiích budou pohybovat, jak s tímto tržním prostředím komunikovat, jak prosazovat svoje přístupy, ale také jak svým klientům vycházet vstříc správným rozpoznáním a chápáním jejich potřeb.

 

Videozáznamy z jednotlivých přednášek

  • Design Camp intro zde
  • Design Camp / Moderní řízení značky / Tomáš Hrivnák zde
  • Design Camp / Problémy a příležitosti designu  zde
  • Design Camp / I am a freelancer / Lumír Kajnar zde
  • Tomáš Hrivnák - Typologie klientů zde
  • Lumír Kajnar - I'm a freelancer zde
  • Tomáš Hrivnák - Moderní řízení značky zde

 

 

  • zadání workshopu zde
  • výsledná práce z workshopu zde

 

Tomáš Hrivnák/Lumír Kajnar

Tomáš Hrivnák – vizionář, kritik a poradce v oblasti strategie a řízení značek, který je hlavou úspěšné konzultační společnosti Hrivnak spojující seniorní lidi z oblasti designu, výzkumu marketingu, reklamy a coachingu, a zároveň působí jako pedagog kurzů managementu a budování značky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Lumír Kajnar – idea designér a doktorand Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, grafik freelancer a specialista na propojení designu a komerční komunikace a vizuální identitu značek.